Projecten

Home | Projecten | Nieuws | Over Ons | Contact

Dropout Center

Het Drop Out Center biedt naschoolse opvang met intensieve onderwijsbegeleiding aan kinderen die in het reguliere onderwijs zijn uitgevallen. Veelal konden deze kinderen niet eerder naar school omdat ze uit arme families komen, moesten werken, omdat ze wees zijn of een licht verstandelijke handicap hebben. 

Lees meer

Microkredieten

Cows for Kids

Elk gezin leent geld en koopt een koe en een vrouwelijk kalf; met een tussenpose van acht à twaalf maanden kan dit gezin met een tweede lening nog een koe en kalf kopen. De vrouwen komen twee keer per dag op het dorpsplein samen, waar hun koeien worden gemolken. Er wordt regelmatig vergaderd over de ontwikkelingen in het gezin, de terugbetaling, de kwaliteit en prijs van de melk, de inseminatie conform schema, etc.

Lees meer

Studiebeurzen

BenG gaat uit van de student zelf. We kijken naar de resultaten van de vooropleiding, de ambities en mogelijkheden. Ook zoeken we de student thuis op; het is in India belangrijk dat de familie achter de keuze tot doorstuderen staat. Afhankelijk van de wens en capaciteit van de student kan het gaan om een vaktechnische opleiding, een bachelor, master of zelfs PhD op de universiteit. We sponsoren alleen studies van officieel erkende opleidingsinstituten.

Lees meer


Kom jij ons helpen?


Home | Projecten | Nieuws | Over Ons | Contact

Privacyverklaring

Hier vind je de jaarverslagen, ons beleidsplan en de nieuwsbrieven.

%d bloggers liken dit: