Microkredieten

Home | Projecten | Nieuws | Over Ons | Contact

Cows for Kids (CfK) is het succesvolle koeienproject dat BenG vanaf 2004 heeft uitgevoerd in 12 arme plattelandsdorpen rondom Natham in samenwerking met MERDS, onze Indiase NGO. De kern van dit microkrediet project is dat vrouwen via hun zelfhulpgroep (SHG), een lening krijgen om een koe en vrouwelijk kalf te kopen, op voorwaarde dat ze hun kinderen naar school laten gaan. Van de melkopbrengst wordt de lening in 2 à 3 jaar tijd volgens schema terugbetaald. Intussen stijgt het gezinsinkomen, is er betere voeding en geld voor de schoolgaande kinderen, wordt er in de Self Help Group gespaard en verbetert de levensstandaard.

Het extra inkomen voor de vrouwen is gedurende de looptijd van het project relatief bescheiden, omdat ze in 2 à 3 jaar de lening van plm. 40.000 rupees (= € 500 ) moeten terugbetalen inclusief een opslag van 6% om projectkosten te dekken. Maar daarna loopt het inkomen snel op. Na de aflossing van de lening is, bij het prijspeil 2019, het bruto inkomen circa 6300 rupees (= € 79) per maand.

De terugbetaalde leningen zijn opnieuw ingezet in microkrediet voor: -acht individuele vrouwen, -een gezin van een verkoper van uien om de bedrijfsvoering van hun uienhandel te verstevigen door aankoop van uien als de marktprijs laag is, -aan een zelfhulpgroep van 12 vrouwen die palmbladeren vlechten tot bouwmateriaal (dakbedekking en wanden) en voor uitbreiding van het machinepark voor de zelfhulpgroep van het het MERDS Garment Centre.


BenG voorwaarde: Kids naar school!

In India halen arme gezinnen noodgedwongen hun kinderen van school als hun scholing te duur wordt; deze kinderen gaan dan bijdragen aan het gezinsinkomen.

Het koeienproject zorgt er tweeledig voor dat kinderen naar school gaan: het gezin heeft meer geld voor leermiddelen en schoolgeld en is minder geneigd kinderen thuis te houden. De terugbetaalde lening werd in de eerste elf CFK dorpen namelijk opnieuw ingezet voor het runnen van Tuition Centres, waar elke dag naschoolse opvang, bijles en huiswerkbegeleiding werd gegeven. Deelname was gratis – en verplicht – voor de CFK kinderen. Door de naschoolse opvan g verbeterde de schoolprestaties van deze kinderen en kregen ze meer zelfvertrouwen. BenG heeft( tot 2013) de naschoolse opvang per CFK dorp georganiseerd. Vanaf 2013 kunnen de kinderen van het DOC gebruik maken.

Vrouwen strijden voor een beter leven


Zelfhulpgroep palmbladeren vlechten


Home | Projecten | Nieuws | Over Ons | Contact

Privacyverklaring

Hier vind je de jaarverslagen, ons beleidsplan en de nieuwsbrieven.

%d bloggers liken dit: